Legeterapi

Theraplay i Køge

Theraplay er en relationsbaseret legeterapi som er fysisk og sjov. Metoden er udviklet med udgangspunkt i tilknytnings og udviklingspsykologi. Det tager udgangspunkt i det sunde afstemte samspil mellem forældre og barn.

Theraplay bruges til børn og unge med sociale, følelsesmæssige, udviklings- og adfærdsmæssige vanskeligheder. (fx ADHD, autisme, pleje- og adopterede børn mm.)

Målet med terapien er at skabe tilknytning, tillid, selvregulering samt skabe glæde så barnet i højere grad er rustet til at kunne indgå i mere alderssvarende samspil i hjemmet og i dagtilbud/skole.

Theraplay fokusere på barnet følelsesmæssige udviklingsalder og ikke den faktiske alder. Det er et mål at der arbejdes med nu og her mellem barn og voksen og mødeøjeblikke ses som fundamentet for at skabe aktiv og følelsesmæssig forbindelse mellem dem.

Legen danner rammen omkring behandlingen og terapeuten guider engageret den voksen og barn i at opbygge et legende og glædesfyldt samspil. Forælderen støttes i at møde barnets nærmeste udviklingszone gennem forskellige udfordrende, organiserings og berørings/omsorgslege.

Forud for legeterapien laves en anamnesesamtale samt en samspilsundersøgelse (MIM) som danner baggrund for Theraplay forløbet.

Ring og hør nærmere hvis dette lyder som noget for jer.