Kommuner

 • Familiebehandlingsforløb
 • Rådgivning til vortende forældre (samt unge)
 • Fødselsdepression
 • Rådgivning til forældre med børnog unge med diagnoser/særlige behov fx Adhd, autisme, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd mm.
 • Rådgivning til adoptivforældre
 • Observation og undersøgelse af samspillet mellem barn og forældre (MIM)
 • Theraplay forløb
 • Supervision af pædagogisk personale, plejefamilier
 • Børne og ungesamtaler
 •  Søskende gruppe
 •  Cool kids forløb