Kommuner

  • Familiebehandlingsforløb
  • Rådgivning til vortende forældre (samt unge)
  • Fødselsdepression
  • Rådgivning til forældre med børnog unge med diagnoser/særlige behov fx Adhd, autisme, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd mm.
  • Rådgivning til adoptivforældre
  • Observation og undersøgelse af samspillet mellem barn og forældre (MIM)
  • Theraplay forløb
  • Supervision af pædagogisk personale, plejefamilier
  • Børne og ungesamtaler
  •  Søskende gruppe