Angstbehandling for børn og unge

ANGSTBEHANDLING – COOL KIDS PROGRAM

Cool Kids Program er et videnskabeligt baseret og effektivt angstbehandlingsprogram, som er udviklet i Australien og oversat til dansk på Angstklinikken for børn og unge ved Århus Universitet.

I et Cool Kids gruppeforløb lærer børn og forældre konkrete metoder og strategier at kende, som gør det lettere at overvinde og håndtere angst og bekymring i hverdagen. Cool Kids Program bygger på principper fra kognitiv adfærdsterapi og kan gennemføres enten individuelt eller i gruppe sammen med andre børn og deres forældre.

Et familiebaseret gruppeforløb
I et Cool Kids gruppeforløb deltager 5 til 6 jævnaldrende børn sammen med deres forældre. Børnene møder andre børn med lignende vanskeligheder og forældrene får mulighed for at udveksle erfaring.

Det er vigtigt at en eller begge forældre deltager aktivt i forløbet og introduceres til de samme angsthåndterings-strategier som barnet, for at familien kan får et fælles sprog og en fælles tilgang til barnets angstproblematik.

Børnene inddeles i aldersgrupperne:
Cool Kids 7 – 9 år Hver session varer 1½ time og foregår en hverdagseftermiddag ofte i tidsrummet 15:00 – 16:30 Cool Kids 10 – 12 år Hver session varer 2 timer og foregår en hverdagseftermiddag ofte i tidsrummet 15:00 – 17:00

10 sessioner af 2 timers varighed
Forløbet omfatter 10 session af 2 timers varighed. De første 5 sessioner, hvor grundlæggende metoder og strategier introduceres, mødes gruppen en gang om ugen. Herefter kan der være længere tid mellem hver session. Ved hver session veksles der mellem undervisning og opgaver i henholdsvis børnegruppen, forældregruppen og i den samlede gruppe.

Temaer som indgår i et Cool Kids gruppeforløb
Sammenhæng mellem tanker – følelser og krop
Metoder til at måle og registrere svære følelser
Om at arbejde med angsten: Målsætning og motivation
At skelne mellem katastrofetanker og realistisk tænkning
Metoder til at møde og overvinde angst og bekymring
Metoder til at abstrahere fra angst og bekymring
Lege
Fælles problemløsningsstrategier
Social færdighedstræning og træning i selvsikker adfærd
Dokumenteret effekt

Forskningsresultater viser at op mod 80 % af alle børn og unge med forskellige angstlidelser, som gennemfører et Cool Kids forløb, har signifikant god gavn af forløbet. Børnene har mindre fravær fra skolen, klarer sig bedre fagligt og socialt og deltager i flere fritidsaktiviteter. Undersøgelserne viser også at barnets egen oplevelse af angst og bekymring falder betydeligt og at familiens samlede stress niveau reduceres.

Priser
Indledende samtale                                                                700 kr.
Coolkids program
6 børn/unge
En eller begge forældre deltager hver gang

8 dobbeltsessioner.                                                             8.600 kr.

Eksponeringssessioner tilvalg a 2 timer                              2.150 kr.

Samlet pris 10 sessioner                                                   10.750 kr.

Cool Kids hæfter                                                                    300 kr.

Viden om angst og bekymring
Mere end hvert 10. barn og ung har så store problemer med angst og bekymring, at det er pinefuldt for barnet og griber forstyrrende ind i barnets og familiens dagligdag.

Problemerne viser sig fx ved at barnet eller den unge stiller mange spørgsmål og ustandselig skal beroliges, i form af lavt selvværd og præstationsangst, ved tvangspræget adfærd, eller ved at barnet har svært ved at blive afleveret i skolen, være alene hjemme eller sove ude.

Hos mange børn og unge kommer problemerne også til udtryk i form af fysiske symptomer; svimmelhed, hovedpine og ondt i maven eller i form af tristhed, adfærdsproblemer og store humørsvingninger.

Problemer med angst hos børn og unge

Generaliseret angst
Barnet bekymre sig om mange forskellige ting, stiller spørgsmål og kan ikke berolige sig selv. De har brug for at få gentaget svar igen og igen, de ringer mange gange i løbet af dagen og har tendens til at forestille sig det værste.

Separationsangst
Barnet har svært ved at været alene hjemme eller væk fra forældrene, fx har svært ved at blive afleveret i skole, hvis forældrene går ud og handler, har svært ved at falde i søvn om aftnen eller sove i egen seng.

Præstationsangst
Barnet har tendens til at alt skal være perfekt og er bange for at lave fejl, fx bruger lang tid på at rette opgaver, er i tvivl om det de gør, er godt nok. Har været ved prøver, eksamen, sport, stævner og konkurrencer.

Socialangst
Barnet føler sig utryg og usikker, svarer kun nødvendigt på spørgsmål i klassen, kan ikke lide og være i centrum, undgår sociale sammenkomster og steder hvor der er mange mennesker. Bekymrer sig om hvad andre tænker, har mange negative og kritiske tanker om sig selv.

Panikangst
Barnet oplever stærke fysiske reaktioner, hjertebanken, åndenød og svimmelhed. De føler sig syge og dårlige, græder, er ulykkelige og/eller reagere med voldsom vrede. Panikangst kan opstå pludseligt eller hvis barnet presses ud i situationer, barnet ikke kan overskue.

Enkelt forbi
Barnet bliver bange for bestemte ting eller begivenheder, fx at møde en hund, møde mærkelige mennesker og vil derfor ikke komme bestemte steder, frygter insekter, mørke, lukkede rum, tordenvejr mm.

Tvangstanker og tvangshandlinger(OCD)
Barnet føler sig tvunget til at gøre bestemte ting mange gange. Fx tjekke om døren er låst, vaske eller tørrer hænder.

Blandede symtomer
Børn har ofte symtomer på forskellige angstlidelser på samme tid. Det er almindeligt at angsten medfører tristhed, skyldfølelse og lavtselvværd samt store humørsvingninger, konflikter og adfærdsproblemer.

Fysiske symptomer
Hos børn og unge kommer følelsesmæssige problemer også let til udtryk i form af fysiske symptomer fx ondt i maven, hovedpine og svimmelhed. Børnet føler sig dårlige og utilpas. Børnene har ofte været gennem mange lægeundersøgelser uden lægen har kunne finde nogen forklaring på barnet symptomer.